ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Βρογχογενής Καρκίνος (ΒΚ) τον 19ο αιώνα ήταν μια σπάνια νόσος. Απο τα μέσα του 20ου αιώνα η ευρεία διάδοση της καπνισματικής συνήθειας μαζί με την αυξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, συνδέθηκαν με την επιδημική αυξηση της επίπτωσης και των θανάτων εξ αυτόν.

Στην Ευρώπη το 29% των ετήσιων θανάτων απο καρκίνο αντιστοιχούν σε ΒΚ. Δεδομένου οτι μικρό ποσοστό των καπνιστών θα εμφανίσει ΒΚ, φαίνεται ότι εκτός από το κάπνισμα σημαντικοί παράγοντες είναι το οικογενειακό ιστορικό, οι διάφορες χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και οι ιδιαιτερότητες του ξενιστή (τρόπος και χώρος διαβίωσης, διατροφικές συνήθειες, επαγγελματική ενασχόληση κ.λ.π.).

Συνήθης ηλικία εμφάνισης του ΒΚ είναι τα 50-70 έτη. Το ποσοστό στις μικρότερες ηλικίες δεν ξεπερνά το 5%.

Ακτινογραφία Θώρακος ασθενή με ΒΚ.ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΒΚ

Η οικιακή και η ρύπανση του ευρύτερου περιβάλλοντος (βιομηχανικοι ρύποι, αμίαντος, όζον, αιωρούμενα σωματίδια, διαξείδιο του θείου και του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, μόλυβδος, βαρέα μέταλλα κ.λ.π.) φαίνεται να συμμετέχουν στην αύξηση της επίπτωσης του ΒΚ. Υπολογίζεται οτι 7.000 περιπτώσεις ΒΚ στην Ευρώπη οφείλονται στην ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Σχετική συχνότητα κύριων αιτίων καρκίνου του πνεύμονα.Τον πρώτο ρόλο φαίνεται να παίζουν 40 απο τις 4.000 περίπου χημικές ουσίες του καπνού που έχουν συνδεθεί άμεσα με την καρκινογένεση.

Το παθητικό κάπνισμα βρέθηκε οτι αυξάνει κατα 1.47 φορές την πιθανότητα εκδήλωσης ΒΚ σε μη-καπνιστες (π.χ. σύζυγο). Έχει υπολογισθεί ότι, σε σχέση με τους καπνιστές, οι παθητικοί καπνιστές αναπνέουν το ¼ του καπνού του τσιγάρου και η απορρόφηση της νικοτίνης αντιστοιχεί στο 1% της μέσης απορρόφησης της στους καπνιστές.

Ο ακριβής ρόλος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επίπτωση και θνησιμότητα απο ΒΚ παραμένει αδιευκρίνιστος.ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΚ

Ιστολογική ταξινόμηση του πρωτοπαθούς βρογχογενούς καρκίνου

Πλακώδες (επιδερμοειδές) 25-30%

Υψηλού/μέσου/χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης


Μεγαλοκυτταρικό 8-16%

Αναπλαστικό/σαρκωματώδες/νευροενδικρινές


Αδενοκαρκίνωμα 32-40%

BAC (βρογχοκυψελιδικό)/μεικτό με πλακώδες/μικροκυτταρικό


Μικροκυτταρικό αδιαφοροποίητο 16-25%